Нi над кiм не павiнны ўчыняцца самавольны арышт, затрыманне або выгнанне.